Logo Niepokalanki
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
» powrót
 
KOMENTARZ DO DARÓW OFIARNYCH
Na Inaugurację ROKU JUBILEUSZOWEGO
30 IX 2007Ofiara Eucharystii to szczególny moment na złożenie Panu w ofierze siebie samych, historii naszego życia, planów na przyszłość, nadziei i lęków.

Papież Pius IX, błogosławiąc wspólnocie Sióstr Niepokalanek, powiedział: „To Zgromadzenie jest dla Polski”. Siostry przez 150 lat niosą więc polskiej młodzieży światło wiary.

My, młodzi, przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Sióstr Niepokalanek niesiemy w darze ołtarza płonące świece jako znak,

że chcemy w dzisiejszym świecie być światłem dającym ciepło i rozjaśniającym ciemności.


Bł. Matka Marcelina modliła się: „Tobie jednemu – wdzięczność, miłość; Tobie jednemu – chwała ze wszystkiego i za wszystko się należy. Tyś Panem, Tyś Ojcem, Tyś Dawcą, Dobrodziejem”.

My, przedstawiciele dawnych uczniów, uczennic Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, przedstawiciele rodziców, nauczycieli i pracowników niesiemy w darze tablicę pamiątkową wyrażającą naszą wdzięczność Bogu za dzieło bł. Matki Marceliny i jej sióstr; za dzieło wychowywania dzieci i młodzieży dla Boga i Ojczyzny.

Pan Jezus powiedział: „Kto pożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, ten ma życie wieczne”.

My, siostry Niepokalanki, przynosimy w darze wino i chleb, które

za chwilę staną się Ciałem i Krwią Pańską, aby mogli się posilić wszyscy złaknieni i głodni. Pragniemy pamiętać, że naszym zadaniem jest nieść światu Boga i budować Królestwo Boże w duszach ludzkich.

Jubileusz 150 lat Zgromadzenia-JAROSŁAW »
początek ^

© 1997-2016 Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.