» Kalendarium dziejów i kultu Cudownej figury Pani Jazłowieckiej «

 

 koronacja-9.VII.1939rkoronatorobchody 50-lecia koronacjirocznica 50-lecia koronacjirocznica 50-lecia koronacjiobchody 60-lecia koronacji                                                             

18 VII 1882r. List Matki Marceliny Darowskiej do Tomasza Oskara Sosnowskiego z prośbą o wykonanie posągu Niepokalanej, repliki figury z kaplicy w Jarosławiu.
10.VIII.1883r. Poświęcenie posągu w kaplicy Jazłowieckiej przez arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.
11.VII 1919r. Zwycięstwo 14 Pułku Ułanów pod Jazłowcem przypisywane pomocy Niepokalanej z kaplicy Jazłowieckiej.
2 VII 1930r. Dekret arcybiskupa Bolesława Twardowskiego zatwierdzający tytuł: Najświętsza Maryja Panna Jazłowiecka i wezwanie: Pani nasza Jazłowiecka, módl się za nami (300 dni odpustu).
8 XII 1933r. Złożenie przed NMP Jazłowiecką wotum 14 Pułku Ułanów w 15-lecie zwycięskiej bitwy.
29 VI 1938r. Pierwsza oficjalna pielgrzymka do NMP Jazłowieckiej młodzieży męskiej Akcji Katolickiej całego dekanatu
8.XII 1938r. Pierwsze posiedzenie Komitetu Koronacji NMP Jazłowieckiej z udziałem sióstr niepokalanek, wojska, władz duchownych i państwowych
25 V 1939r. Breve papieża Piusa XII zezwalające na koronację: ... dla wzmożenia pobożności wszystkich Polaków... dla dobra religii i na duchowy pożytek całego tego katolickiego narodu...
4.VII 1939r. Dekret z Rzymu przyznający odpusty uczestnikom uroczystości związanych z koronacją NMP Jazłowieckiej.
7-9 VII 1939r. Uroczyste tridum ku czci NMP Jazłowieckiej prowadzone przez promotora koronacji ojca Konstantego Żukiewicza, dominikanina.
9 VII 1939r. Koronacja posągu NMP Jazłowieckiej imieniem i powagą papieża Piusa XII. Dokonał jej prymas Polski kardynał August Hlond, w asyście arcybiskupa lwowskiego Bolesława Twardowskiego, w otoczeniu biskupów, duchowieństwa i z udziałem około 40 tysięcy pielgrzymów.
7 VIII 1939r. Uroczyste złożenie wotum przez przedstawicieli 9 Pułku Ułanów Małopolskich z dowódcą płk Klemensem Rudnickim, w obecności całego pułku.
7 V 1946r. Ostatnia Msza św. w kaplicy jazłowieckiej odprawiona przez ojca Urbana, dominikanina z Czortkowa.
10 VI 1946r. Wyjazd sióstr niepokalanek z Jazłowca do Czortkowa w oczekiwaniu na repatriację.
7 VI 1946r. Wywiezienie posągu NMP Jazłowieckiej przez siostrę Mariannę od Pani Jazłowieckiej. Pomocy przy zdjęciu figury z niszy udzielili radzieccy saperzy.
9 VI 1946r. Wyjazd transportu repatriantów do PRL. W ostatnim wagonie pociągu umieszczono skrzynię z figurą NMP Jazłowieckiej.
21 VI 1946r. List Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda: Chcę być jednym z pierwszych stołecznych pątników u stóp Białej Pani...
24 VI 1946r. Pani Jazłowiecka przybywa do Szymanowa. Posąg z dworca PKP przywożą do klasztoru sióstr niepokalanek bracia franciszkanie z Niepokalanowa.
25 VI 1946r. Hołd NMP Jazłowieckiej składa pierwszy pątnik u Białej Pani - prymas Polski kardynał August Hlond.
13.IX 1946r. Powtórne nałożenie korony na skronie NMP Jałowieckiej przez promotora koronacji o. Konstantego Żukiewicza OP. 18-26 VII 1947r. Biskup lubelski Stefan Wyszyński nawiedza sanktuarium ...w podzięce Pani Jazłowieckiej za tyle łask doznanych za Jej przyczyną w czasie tej wojny...
11 VII 1954r. Uroczyste obchody 15-lecia koronacji NMP Jazłowieckiej pod przewodnictwem biskupa chełmińskiego Kazimierza Kowalskiego.
12 III 1956r. List prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego z Komańczy (miejsca jego internowania) do matki Immaculaty, przełożonej generalnej, mówiący o zgromadzeniu i specyfice kultu Pani Jazłowieckiej.
9 VII 1964r. Obchody 25-lecia koronacji NMP Jazłowieckiej pod przewodnictwem prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.
10 I 1975r. Zatwierdzenie formularza Mszy św. o NMP Jazłowieckiej na 5 lat.
23 IX 1979r. Uroczyste obchody 40-lecia koronacji NMP Jazłowieckiej pod przewodnictwem prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.
27 IX 1980r. Ostateczne zatwierdzenie przez kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, tekstu Mszy św. i oficjum Liturgii Godzin o NMP Jazłowieckiej.
Rok 1983 100-lecie poświęcenia posągu Pani Jazłowieckiej pod przewodnictwem arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego.
25 VI 1989r. Uroczyste obchody 50-lecia koronacji NMP Jazłowieckiej pod przewodnictwem prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, z udziałem biskupów, duchowieństwa i wiernych (posąg został przewieziony na tę okoliczność do Niepokalanowa).
15 XII 1996r. Hołd delegacji 1 Batalionu 6 Brygady Kawalerii Pancernej im. Gen. Konstantego Plisowskiego ze Stargardu Szczecińskiego, który przyjął imię i tradycję 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
11 VII 1999r. Jubileusz koronacji NMP Jazłowieckiej pod przewodnictwem biskupa łowickiego Józefa Zawitkowskiego.
12 IX 1999r. ciąg dalszy uroczystości 60-lecia koronacji NMP Jazłowieckiej. Delegacja Wojska Polskiego III Rzeczpospolitej pod przewodnictwem biskupa polowego WP generała Sławoja Leszka Głódzia składa hołd Matce Bożej.
   

{jcomments off}