» Kalendarium z życia Matki Marceliny Darowskiej «

opracowała s.M.Janina Martynuska.

   
1827 16 stycznia (28 stycznia) - Urodziła się w Szulakach, majątku rodziców koło Berdyczowa (dzisiejsza Ukraina)
1839-1842 Pobyt na kosmopolitycznej pensji w Odessie.
1842-1849 Pobyt w domu rodzinnym w Szulakach - pomoc ojcu i praca społeczna oraz charytatywna wśród włościan.
1849 2 października - Ślub z Karolem Darowskim.
1850 Urodzenie syna Józefa.
1852 15 stycznia - Urodzenie córki Karoliny.
20 kwietnia - Śmierć Karola Darowskiego. Prywatny ślub dozgonnej czystości
1853 12 stycznia- śmierć syna Józefa. Potem wyjazd za granicę do miejscowości kuracyjnych.
1854 11 kwietnia - Przybycie do Rzymu. Przyjęcie kierownictwa duchowego o.Hieronima Kajsiewicza i zawarcie przyjaźni z Józefą Karską.
25 kwietnia - Początek pierwszych w życiu kilkudniowych rekolekcji pod przewodnictwem o.&mnsp;Kajsiewicza.
12 maja - Prywatne śluby czystości i posłuszeństwa, złożone w ręce o.&mnsp;Kajsiewicza.
1855-1857 Pobyt w Żerdziu na Podolu, majątku zmarłego męża - zarządzanie majątkiem, praca społeczna i charytatywna na wsi.
1857-1858 Pobyt w Rzymie - umocnienie stosunków między o.&mnsp;Kajsiewiczem, m.&mnsp;Józefą Karską i Marceliną Darowską.
1859-1860 Pobyt w Żerdziu - finalizowanie spraw majątkowych.
1860 11 października - Śmierć m.Józefy Karskiej
Listopad - Przyjazd Marceliny Darowskiej do Rzymu.
27 grudnia - Rozpoczęcie rekolekcji.
1861 3 stycznia - Złożenie publicznych ślubów wieczystych i objęcie rządów zgromadzenia.
8 grudnia - Śmierć ojca Marceliny, Jana Kotowicza.
1862 21 marca - Śmierć matki, Maksymili Kotowiczowej.
1863 Marzec - Przybycie m.&mnsp;Marceliny do Jazłowca i rozpoczęcie remontu pałacu, ofiarowanego jej na klasztor.
22 maja - Dekret pochwalny Stolicy Apostolskiej dla Zgromadzenia.
4 listopada - Poświęcenie kaplicy w Jazłowcu i pierwsza Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego.
1872 2 lutego - Ukończenie reguły Zgromadzenia, zredagowanej przez m.Marcelinę Darowską.
1873 26 lutego - Nagła śmierć o.&mnsp;Hieronima Kajsiewicza.
1874 Marzec-sierpień - Półroczny pobyt w Rzymie.
26 lipca - Dekret Stolicy Apostolskiej zatwierdzający Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP oraz złożenie Konstytucji zakonnych do zatwierdzenia.
1875 31 grudnia do 5 stycznia - Pierwsza Kapituła Generalna.
Wrzesień - Otwarcie szkoły średniej z internatem oraz bezpłatnej szkoły elementarnej w nowym klasztorze w Jarosławiu.
1881 Lipiec - Druga Kapituła Generalna Zgromadzenia.
1883 Sierpień - Poświęcenie przez ks.&mnsp;abp.&mnsp;Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego posągu NMP Niepokalanej w Jazłowcu.
3 listopada - Otwarcie w Niżniowie nad Dniestrem klasztoru oraz bezpłatnej szkoły średniej z internatem "dla dzieci z rodzin zubożałych wskutek nieszczęść Kraju" i szkoły elementarnej.
1886 31 października - Aprobata Konstytucji Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską na 10 lat.
1888 Lipiec - Trzecia Kapituła Generalna Zgromadzenia. Zamiar złożenia rezygnacji z urzędu przełożonej generalnej.
1894 Lipiec - Czwarta Kapituła Generalna Zgromadzenia.
1897 8 września - Otwarcie szkoły średniej z internatem oraz szkoły elementarnej w nowym klasztorze w Nowym Sączu.
1899 14 stycznia - Ostateczna aprobata Konstytucji Zgromadzenia.
1901 Lipiec - Piąta Kapituła Generalna Zgromadzenia. Ponowna prośba m.Darowskiej o złożenie urzędu przełożonej generalnej.
1907 Styczeń - Rozpoczęcie tajnej pracy apostolskiej sióstr niepokalanek w Słonimie pod zaborem rosyjskim.
Listopad - Rozpoczęcie pracy apostolskiej na terenie zaboru rosyjskiego w Komorowie pod Warszawą.
1908 15 sierpnia - Otwarcie klasztoru i szkoły średniej z internatem oraz bezpłatnej szkoły elementarnej w Szymanowie pod Warszawą.
1909 Lipiec - Szósta Kapituła Generalna Zgromadzenia.
1911 5 stycznia - Śmierć m.&mnsp;Marceliny Darowskiej w Jazłowcu.
1951 Luty - Otwarcie procesu beatyfikacyjnego.
1994 15 grudnia - Ogłoszenie dekretu o heroiczności cnót Służebnicy Bożej Marceliny Darowskiej
1996 6 października - beatyfikacja Matki Marceliny Darowskiej.