» Siostra Ewa-kalendarium z życia «

 

   
11/12 czerwca 1885 urodzona w Osaniszkach, woj. Wileńskie
Ok. 1895 wyjazd do babki do Tuły koło Moskwy, początek gimnazjum
Ok. 1902-1903 ukończenie gimnazjum w Tule ze złotym medalem
Ok. 1093 początek studiów medycznych w Petersburgu
Ok. 1908 paroletnia przerwa s studiach, praca zarobkowa
1914 uzyskanie dyplomu lekarskiego w Petersburgu
1914-1918 praca w lazaretach wojskowych w różnych miejscowościach
Czerwiec 1918 ukończenie kursu nauczycielskiego Macierzy Polskiej
Lipiec 1918 przyjazd do Warszawy
1918-1919 podjęcie pracy w szkole H. Rzeszotarskiej w Warszawie
1919 przyjazd wiosną do Szymanowa i nawiązanie kontaktu z niepokalankami
18 czerwca 1919 rekolekcje kandydackie w Szymanowie
26 lipca 1919 wstąpienie do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Szymanowie
12 maja 1920 rozpoczęcie nowicjatu w Jazłowcu
12 maja 1921 pierwsze śluby zakonne w Jazłowcu
1924-1926 przebywa w Jarosławiu, pracuje w szkole jako nauczycielka i lekarz
24 lipca 1924 przyjęcie obywatelstwa polskiego
1926-1938 przebywa w Jazłowcu, pracuje w szkole jako nauczycielka różnych przedmiotów, jest lekarzem szkolnym, dyrektorem Seminarium Gospodarczego
16 lipca 1927 profesja wieczysta w Jazłowcu
1938-1939 pracuje w gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Słonimiu jako nauczycielka różnych przedmiotów, wychowawczyni i lekarz szkolny
1939-1940 pracuje jako lekarz w szpitalu w Słonimiu
Czerwiec lub lipiec 1940 zmuszona do wyjazdu ze Słonimia, zamieszkała u rodziny Łozińskich w Nowogródku albo w Baranowiczach (Białoruś)
Listopad 1940 otrzymuje posadę lekarza w Lubczu koło Nowogródka
Wrzesień 1941 powrót do Słonimia, podejmuje prywatną praktykę lekarską, zostaje kierownikiem polikliniki w Słonimiu
18 grudnia 1942 aresztowanie w klasztorze w Słonimiu
19 grudnia 1942 rozstrzelana na Górze Pietralewickiej koło Słonimia
26 stycznia 1992 rozpoczęcie procesu we Włocławku, zostaje zaliczona w poczet Sług Bożych
29 grudnia 1994 uroczyste zakończenie prac Trybunału Regatoryjnego Archidiecezji Warszawskiej w kaplicy prymasowskiej pod przewodnictwem ks. Prymasa Józefa Glempa.
26 stycznia 1994 zakończenie procesu informacyjnego we Włocławku
16 lutego 1999 ogłoszenie Dekretu o męczeństwie za wiarę 108 Sług i Służebnic Bożych w Watykanie w obecności Ojca św. Jana Pawła II
12 czerwca 1999 beatyfikacja dokonana przez Ojca św. Jana Pawła II w Warszawie podczas pielgrzymki do Polski
11 września 1999 pierwsza Msza św. dziękczynna odprawiona w Słoninie pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Majerskiego z Radomia i ks. bp Aleksandra Kaszkiewicza
15 marca 2000 Msza św. dziękczynna w Kościerzynie pod przewodnictwem ks. bp Jana Szlagi
17 marca 2000 uroczystości dziękczynne za beatyfikację Siostry Ewy i Siostry Marty w Szymanowie pod przewodnictwem ks. bp Józefa Zawitkowskiego
13 czerwca 2000 nabożeństwo dziękczynne w Wirowie nad Bugiem, gdzie bł. S. Marta pracowała w latach 1929-1932. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz

 

009 0070080100110120013