» Siostra Maria Warzyna od Ofiarowania NMP - ( Maria Szaszkiewicz 1858-1932 ) - biogram «

biogram
Maria Szaszkiewicz córka Cezarego i Marii Bnińskiej, urodzona w Ładybach (Wołyń) 28 sierpnia 1858r. Po śmierci swej matki pomagała ojcu w wychowaniu młodszego rodzeństwa i w zarządzaniu majątkiem. Do Zgromadzenia wstąpiła 8 lipca 1886r., profesję wieczystą złożyła 15 sierpnia 1894r.
Była mistrzynią pensjonatu, ekonomką a potem przełożoną w Niżniowie, asystentką i ekonomką w Nowym Sączu. Bardzo odpowiedzialna, wyrozumiała i taktowna, a przy tym stanowcza. Kochała Boga i Zgromadzenie.
Matka Marcelina w 1907 roku mianowała ją przełożoną tajnej placówki w Słonimie.
Z całą wspólnotą niepokalańską żyła w konspiracji, odcięta od zgromadzenia i nawet nie mogła przyjechać na kapitułę generalną zwołaną po śmierci matki Darowskiej ( 1911r.) W roku 1919 po odzyskaniu niepodległości zajęła się organizacją szkolnictwa polskiego w Słonimie.
W 1922 roku została wybrana przełożoną generalną po s. Filomenie Nowowiejskiej i pełniła tę funkcję przez 10 lat aż do śmierci. Kierowała Zgromadzeniem w bardzo trudnych dla niego czasach, roztropnie, z miłością i ufnością, z głęboką wiarą dążyła do jedności poprzez okazywanie serdeczności i wyrozumiałości. Zmarła w szpitalu

w Stanisławowie 26 lipca 1932r., pochowana w Jazłowcu. W zgromadzeniu pozostawiła pamięć świetlanego charakteru, osoby bezgranicznie oddanej Bogu i swej wspólnocie. Ostatnie jej słowa przed śmiercią były: „Idę, Panie, idę”