» Siostra Maria Nina od Zmartwychwstania - (Danuta Michalak 1959 - 2011) - biogram «

sninaUrodziła się 5 lutego 1959 r. w Krajence. Była absolwentką Wydziału Pielęgniarskiego Poznańskiej Akademii Medycznej (1980-1984). Do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP wstąpiła 8 września 1984 roku. Profesję wieczystą złożyła 8 grudnia 1992 r. w Szymanowie. Pracowała jako pielęgniarka, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie i wychowawczyni w liceach Sióstr Niepokalanek w Szymanowie i Wałbrzychu. Od roku 1996 do 2002 była mistrzynią nowicjatu oraz radną generalną.


W latach 2002 – 2008 pełniła funkcję Przełożonej Generalnej. W tym czasie była również bardzo zaangażowana w działalność edukacyjną Zgromadzenia obejmującą nie tylko obecne uczennice, ale również absolwentki rozsiane po całym świecie. S. Nina poświęcała im bardzo dużo czasu, niosąc pomoc duchową, troszcząc się o nie, pomagając w organizacji rekolekcji oraz spotkań. Mimo wyniszczającej choroby kontynuowała swoją pracę, podtrzymując kontakty zwłaszcza z chorymi i samotnymi.

Troska o rodzinę i ochrona życia stanowiły jeden z głównych celów pracy wychowawczej podejmowanej przez Siostrę w czasie jej bezpośredniej pracy w szkole.

Siostra angażowała się również w działalność Rodziny Jazłowieckiej, kultywującej tradycje 14 pułku Ułanów Jazłowieckich. W czasie Jej kadencji Zgromadzenie zostało odznaczone medalem „Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Działalność s. Niny Michalak owocnie wpisała się w całokształt pracy całego naszego Zgromadzenia. Za zasługi na polu edukacyjnym, religijnym i kulturalno – społecznym została odznaczona medalem prymasowskim.


Na podkreślenie zasługuje również duży wkład cierpienia przeżywanego bardzo świadomie w intencji Kościoła i Zgromadzenia. Przez ostatnie pięć lat zmagała się z chorobą nowotworową.

 {jcomments off}

snina1 snina2 snina3