» Siostra Maria Nina od Zmartwychwstania - podziękowanie «

Ziemio,
kolebko wieczności
i schronienie ciała,
bądź szczęśliwa
i radosna wiarą,
bo w tobie rodzi się
cud spotkania miłości z miłością
i szczęścia ze szczęściem
i na ścieżynkach
leśnych
drepczą skarby
otulone przez Boga,
Jego dzieci,
które śpieszą do domu.
Ks. A. Henel CM
Kochani Przyjaciele Zgromadzenia, Drogie Wychowanki,
W imieniu Sióstr pragnę bardzo serdecznie podziękować za Waszą obecność w trudnym czasie odchodzenia s. Niny do domu Ojca. Dziękuję za życzliwość, za wiele dobrych gestów i słów, za pamięć i modlitwę z różnych stron świata.
Zapewne s. Nina, która o Was wszystkich pamiętała na ziemi, teraz mając udział w pełni miłości i prawdy modli się za Was po drugiej stronie życia.

Dziękujemy
m. Wawrzyna od Ducha Świętego