Logo Niepokalanki
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aktualizacja: 26.08.2014
26.08.2014
: ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Termomodernizacja wraz z wymiana źródeł ciepła w budynku A i B Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu”


zapytanie ofertowe  >>
załączniki 1-7 do zapytania ofertowego >>
załącznik 8 do zapytania ofertowego >>
pozwolenie na budowę >>
decyzje i uzgodnienia >>
dokumentacja >>
przedmiar >>


aktualizacja: 25.08.2014KZJ25.08.2014
KZJ: Pielgrzymka wychowanek
Jasne słońce nad Podolem… (W. Pol)

Pielgrzymka wychowanek szkół niepokalańskich do Pani Jazłowieckiej w 75. rocznicę Jej koronacji
- 21 września 2014 r. Szymanów

więcej >>
zadumania

rekolekcje dla kobiet

Comiesięczne dni skupienia
Listy przełożonej generalnej sióstr niepokalanek do sióstr i uczennic. Pojawiają się zawsze z okazji swiąt i wielkich wydarzeń w Zgromadzeniu i w całej społeczniości niepokalańskiej
rekolekcje Jeśli potrzebujesz chwili skupienia, rozmowy na tematy związane z tajemnicami życia duchowego lub szukasz swojej drogi - zapraszamy. Rekolekcje i dni skupienia mają na celu pomóc w rozeznaniu Twojej drogi i ukazaniu różnorodności powołań, jakimi Bóg obdarza Kościół.
Publikacje sióstr niepokalanek związane z działalnością Zgromadzenia, pracą wychowawczą i charyzmatem.
Baza adresów e-mail wychowanek i wychowanków szkół i przedszkoli niepokalańskich. Jeśli chcesz odnaleźć swoją koleżankę, czy kolegę wpisz się - może ktoś odnajdzie Ciebie.
Fotografie, dzięki którym zajrzysz za furtę klasztorną gdzie toczy się zwyczajne życie sióstr. Dawne wychowanki, może ze wzruszeniem, wędrować będą po klasztornych korytarzach swojej młodości...
Tutaj znajdziesz adresy oraz numery telefonów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Siostry Niepokalanki na terenie całej Polski.
Google
na świecie w niepokalanki.pl
strefa dźwięku Radio Niepokalanów 150 lat Zgromadzenia
KWPŻZZ Zakony w Polsce fotoblog postulatu
stat4u Gości na
stronie: 1
 
Jeśli rodzice o światowe tylko dobra dla dzieci swych dbają ( ojciec o pomnożenie ich majątku, matka o rozwinięcie ich wdzięków ), jeśli wychowują je dla siebie, nie dla Boga ( ojciec podsycając pychę synów, matka głaszcząc próżność córek ), wówczas nie tylko Bogu, ale i sobie nie zgotują z nich pociechy; nie tylko na wieczność, ale i na doczesność, na użyteczność ludzi świata ich nie przysposobią.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Termomodernizacja wraz z wymiana źródeł ciepła w budynku A i B Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPDS.05.04.00-02-029/14 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Działania 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”, Priorytet V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku


Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na zadanie „Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Termomodernizacja wraz z wymiana źródeł ciepła w budynku A i B Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu


OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

„Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Termomodernizacja wraz z wymiana źródeł ciepła w budynku A i B Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu”


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Termomodernizacja wraz z wymiana źródeł ciepła w budynku A i B Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPDS.05.04.00-02-029/14 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Działania 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”, Priorytet V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku


Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. Termomodernizacja wraz z wymiana źródeł ciepła w budynku A i B Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu” ( projekt nr RPDS.05.04.00-02-029/14 )

zawiadomienie >>


„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu pn. Termomodernizacja wraz z wymiana źródeł ciepła w budynku A i B Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu”

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr RPDS.05.04.00-02-029/14 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Działania 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej”, Priorytet V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

dokumenty >>Wymiana ogrzewania olejowego na gazowe w Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Dom Zakonny w Szymanowie ul. Szkolna 2 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 370 000,00 zł
NASZ KZJ
Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie jako związek byłych uczennic sióstr niepokalanek powstał jeszcze za życia Matki Marceliny na zjeździe w Jazłowcu 5-7 lipca 1910 z inicjatywy Michaliny z Łukasiewiczów-Dobrowolskiej....
Jesteśmy jedną wielką niepokalańską rodziną, wspieramy się nawzajem i zawsze z radością witamy nowe koleżanki - absolwentki szkoł niepokalańskich...
więcej >>
© 1997-2014 Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P.