Informacja o odwołaniu przetargu

Odwołanie przetargu - Czytaj cały tekst

 

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU

 

Dotyczy: zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas prac projektowych i robót budowlanych planowanych do przeprowadzenia w ramach przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynku Zespołu Edukacyjnego Sióstr Niepokalanek będącego własnością Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Warszawie”

 

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Dom Zakonny w Warszawie informuje o odwołaniu przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji prac projektowych i robót budowlanych planowanych do przeprowadzenia w ramach przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynku Zespołu Edukacyjnego Sióstr Niepokalanek będącego własnością Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Warszawie”, w którym termin składania ofert upłynął 29 stycznia 2021 roku.

Uzasadnienie: W przedmiotowym przetargu została złożona jedna oferta, opiewająca na kwotę 58.548,00 zł. Zamawiający nie posiada wystarczającej kwoty na sfinansowanie tego zamówienia, stąd zmuszony jest odwołać przetarg bez jego rozstrzygnięcia przez wybór złożonej oferty.