• 14 Pułku Ułanów

    Rodzina Jazłowiecka

Adres zarządu:

Al. Armii Ludowej 4/54, 00-571 Warszawa

Telefon:

Nasz email:

Strona www:

Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich (w skrócie: Rodzina Jazłowiecka), jest jednym z największych związków rodzinno-kombatanckich, stowarzyszeniem sądownie zarejestrowanym, działającym od roku 1995, z upoważnienia Koła Pułkowego w Londynie oraz jako kontynuatorka Kół Pułkowych we Wrocławiu i Warszawie, zrzeszając weteranów – kombatantów 14 Pułku, ich rodziny, historyków kawalerii oraz wyjątkowo inne osoby, zasłużone dla jego historii i tradycji.

 

Utrzymuje kontakty z Wojskiem Polskim, szczególnie Batalionem utożsamionym z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich (piechoty Zmotoryzowanej, dawniej Pancernym) w Stargardzie Szczecińskim, Zgromadzeniem Sióstr Niepokalanek oraz innymi kołami pułkowymi i stowarzyszeniami którym bliska jest tradycja pułkowa. 


Wydaje biuletyn „Ułan Jazłowiecki”, oraz inne publikacje z historii Pułku. Współtworzy pomniki i tablice pamiątkowe, opiekuje się cmentarzami i grobami Ułanów, bierze udział lub organizuje uroczystości rocznicowe (wrześniowe i inne) oraz związane z tradycja 14 Pułku. Posiada adres, konto bankowe, stronę i adres internetowy. Nie pobieramy składek, jedynie dobrowolne ofiary na koszty spotkań a głównie pocztowe.