• Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie

    KZJ

Adres do korespondencji:
Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie

02-796 Warszawa; ul.Zaruby 2

Nasz email:

Blog:

Facebook:

Krótka historia KZJ

 

Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie jako związek byłych uczennic sióstr niepokalanek powstał jeszcze za życia Matki Marceliny na zjeździe w Jazłowcu 5-7 lipca 1910z inicjatywy Michaliny z Łukasiewiczów-Dobrowolskiej (matki późniejszej zakonnicy i przełożonej Generalnej M.Zenony). Oficjalny statut związku który przyjął nazwę "Zjednoczenie Koleżeńskie Jazłowieckie" został zatwierdzony w Jarosławiu 21-24 czerwca 1926 roku.

Ostatni zjazd odbył się w Szymanowie w dniach 21-24 maja 1937 roku.

 

Po półwiecznej przerwie na pielgrzymce i wielkim zjeździe byłych wychowanek w Częstochowie 9 kwietnia 1988r. Przełożona Generalna Zgromadzenia Matka Anuncjata poddała myśl wznowienia Zjednoczenia w ramach "Ruchu Niepokalańskiego". Już w październiku 1988 r. grupa warszawska pod przewodnictwem Elzy Kłobukowskiej- Winkler podjęła inicjatywę utworzenia Fundacji Matki Marceliny Darowskiej zarejestrowanej we wrześniu 1989 r.

15-16 września 1990 roku na walnym zjeździe w Szymanowie ukonstytuowało się "Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckie" Wybrano pierwszy Zarząd Głowny: Bronisława Pietroń-Drechny - przewodnicząca, Barbara Nowicka-Szczęsny, Krystyna z Letkiewiczów Janicka-Fularczyk, Barbara z Komierowskich Zawistowska, Wanda Ziemska-Rogińska, Danuta z Wańkowiczów Baumann, Maria Karasińska, Teresa z Heydlów Życzkowska, Barbara z Zakrzewskich Domańska.

 

KZJ otrzymało swój statut i zostało oficjalnie zarejestrowane jako stowarzyszenie. W 1991 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika " Głos Koleżeński" pod redakcją Agnieszki Pruszyńskiej.

 

 

 


KZJ dzisiaj

Po latach (mamy maj 2023 roku) podstawowe informacje o KZJ przedstawiają się następująco:

Po oficjalnym zarejestrowaniu Stowarzyszenia, Fundacja Matki Marceliny Darowskiej została rozwiązana i jej rolę przejęło KZJ.

Struktura KZJ obejmuje obecnie na terenie Polski 8 Kół regionalnych (gdańskie, jarosławskie, krakowskie, łódzkie, nowosądeckie, poznańskie, warszawskie i wrocławskie). Staramy się utrzymywać kontakt z wychowankami mieszkającymi za granicą.

W roku 2015 został uchwalony nowy, rozszerzony statut, niemniej główne cele pozostają te same, tj. utrzymywanie kontaktów i wzajemna pomoc pomiędzy wychowankami oraz nami i Siostrami , jak też inne ujęte w statucie.

Pracuje obecnie:

- zarząd KZJ wybrany na Walnym Zebraniu Delegatów w Szymanowie w dn, 17.09.2022 w składzie:

Marta Mieszkowska – przewodnicząca

Barbara Ciszewska – wiceprzewodnicząca

Anna Skrzyńska – skarbnik

Maria Harasymowicz – sekretarz

Ewa Dubacka – członek zarządu

Izabela Gomza – członek zarządu;

- oraz komisja rewizyjna w składzie:

Maria Wiercińska – przewodnicząca

Anna Majda-Baranowska

Anna Jaworska-Jasiewicz

      Koła regionalne mają własne zarządy.

Koła spotykają się w dogodnych terminach we własnym składzie.

„Głos Koleżeński „ ukazuje się jako półrocznik pod redakcją Barbary Ciszewskiej i Marii Harasymowicz. Wydawnictwo zawiera artykuły na wiele interesujących tematów, jak również informacje bieżące o wydarzeniach z życia wychowanek niepokalańskich i domów Sióstr.

Nieregularnie ukazuje się „Kurier KZJ” pomyślany jako źródło bieżących informacji głównie rozsyłanych drogą internetową (do niektórych Koleżanek nie posiadających internetu na ich życzenie jest również wysyłany pocztą).

Po pewnej przerwie spowodowanej perturbacjami osobowymi wznawiamy funkcjonowanie poczty elektronicznej KZJ.

Zapraszamy wszystkie/ich wychowanki/ków i sympatyków do kontaktu i uczestnictwa w KZJ – bardzo czekamy na zgłoszenie młodszych roczników, bo średnia wieku w KZJ zaczyna być bardzo niepokojąca w perspektywie przetrwania Zjednoczenia, które ma już tak piękną wieloletnią tradycję.

Zapraszamy do lektury najnowszego Kurierka
Znajdziecie tu sporo wiadomości z niepokalańskich domów

Kurier KZJ

Kurier KZJ nr 71 - sierpień 2023

Kurier KZJ nr68 - marzec 2023

Drogie koleżanki, Koło warszawskie KZJ zaprasza na cykliczne spotkania, które mają miejsce albo na Kabatach albo we Wrzosowie.


Spotykamy się wówczas między sobą oraz z Siostrami, przekazujemy informacje, wymieniamy się wrażeniami, umawiamy się na wspólne aktywności – a co najważniejsze podtrzymujemy wzajemną więź. Czasem się udaje zaprosić kogoś z jakimś interesującym wykładem-odczytem.

Kolejne spotkania będą miały miejsce:


  • 2. XII. 2023 – Wrzosów
  • 17. XII. 2023 – Kabaty – doroczny opłatek wychowanek niepokalańskich
  • 5. I. 2024 – Kabaty
  • 3. II. 2024 – Wrzosów – o ile zima nie da się za bardzo we znaki
  • 1. III. 2024 – Kabaty
  • 6. IV.02024 – Wrzosów
  • 1. VI. 2024 – Wrzosów

Spotkania na Kabatach (poza opłatkiem) rozpoczynają się Mszą św. o godz. 18.00, a we Wrzosowie Siostry zapraszają już od 10.00, a Msza św. zwykle jest o 12.00.

Opłatek na Kabatach w tym roku rozpocznie się o godz. 13.00 jak zwykle Mszą św, potem ogólne spotkanie, życzenia i pogaduchy.


Bardzo zapraszamy wszystkie wychowanki, wychowanków i sympatyków na wszystkie kolejne spotkania.

Zarząd KZJ