5 stycznia - wspomnienie bł. Matki Marceliny Darowskiej

Dziś wspomnienie bł. Matki Marceliny Darowskiej i 112. rocznica Jej odejścia do Pana.

Módlmy się Jej słowami:

"Bądź błogosławiony, Panie mój,

chcę, aby mi wszystko z ręki Twojej dobrym było!

Nie chcę, czego mi nie dajesz -

pragnę, co mi wola Twoja przynosi i tak w tej najświętszej i najlepszej,

jedynie dobrej dla mnie woli Twojej chcę żyć i umierać."