Pogrzeb śp. ks. dr. prałata Ryszarda Kurka

6 kwietnia 2024 r. odbył się pogrzeb śp. ks. dr. prałata Ryszarda Kurka (1948 - 2024). W uroczystości wzięło udział wiele osób, w tym ks. bp Artur Ważny i ks. bp Leszek Leszkiewicz. Ks. Ryszard Kurek przyjął święcenia kapłańskie 28 maja 1972 r.

Pełnił między innymi następujące posługi:

1985 - 1991 - ojciec duchowny w WSD w Tarnowie

1993 - 2002 - ojciec duchowny w WSD w Ełku

2005 - 2024 - kapelan Domu Zakonnego Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu
 

Uczestnicy pogrzebu podkreślali Jego skromność, prostotę, bezinteresowność, a także szerokie horyzonty intelektualne. Wyrażali wdzięczność za życie i posługę w różnych miejscach.
 

Zgodnie ze swoim życzeniem, ks. prałat Ryszard Kurek został pochowany w grobowcu Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu.