Badania architektoniczne budynków folwarcznych w Zespole pałacowo – parkowym z XIX w.