INWESTYCJE OŚWIATOWE - Remont Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 6 Sióstr Niepokalanek w Warszawie