Szymanów, park przypałacowy, XVIII w. - Rewaloryzacja parku