Zaproszenie do skaładania ofert

Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w zabytkowym drzewostanie parku na nieruchomości usytuowanej w Szymanowie (działka o nr. ewid. Gruntów 26)

Zamawiający:

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny Dom Zakonny
​ul. Szkolna 2, 96-516 Szymanów

NIP 837-10-19-699, REGON: 040012905

Zaproszenie do składania ofer.

Przedmiar

Ekspertyza i Gospodarka drzewostanem  Szymanów XI

Decyzja nr 108

Decyzja  nr 452

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 3 Wykaz robót z ostatnich 2 lat

Załącznik Nr 4  Umowana  prace konserwatorskie Szymanów